POZOR! – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob

POZOR !!
Právě bylo zveřejněno nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.
České znění naleznete zde:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018R1725&from=EN&fbclid=IwAR2qmmkfFGoSTLkYcQUKrnWvQT6YCSfziqtuhxYQbl9eJduTOKTNyAWr4fA